วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
    ข้อแนะนำในการใช้งาน
   1) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลักโดยไม่ต้องกรอกภาคเรียน
   2) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ให้กรอกรหัสนักศึกษา และภาคเรียนให้ตรงตามที่ต้องการตรวจสอบ
รหัสประจำตัวนักศึกษา :
ภาคเรียน :
       หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับแผนกทะเบียนอีกครั้ง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
พัฒนาโครงการโดย......ทีมงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
งานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เลขที่ 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร :0 4222 1538 แฟ็กซ์ :0 4224 6038